Porträttbild av Christina Flordh

Mottagning

Långholmsgatan 16
117 33 Stockholm

Kontakt

Tjänster

Psykoterapi

Jag arbetar med ett brett psykodynamiskt förhållningssätt och använder vid behov metoder hämtade från den kognitiva terapin.

 

Jag vill skapa en relation byggd på samarbete med dig där vi tillsammans kan utforska hur ditt sätt att se på dig själv och din omgivning bidrar till att skapa dina problem. Med ökad självkännedom ökar din frihet att ändra dina gamla mönster och förhållningssätt. Så kan du uppnå en högre livskvalitet.

 

Kontakten kan vara långsiktig eller mer avgränsad. I de inledande samtalen kommer vi överens om vilken målsättningen med ditt arbete här ska vara.

 

En bra beskrivning av psykodynamisk psykoterapi hittar du på www.samradsforum.se/dynamiskterapi.htm.

Konsultationer, Korttidsterapi, Krissamtal

Ibland kan det räcka med att träffas ett visst begränsat antal samtal för att få till stånd början på en förändringsprocess.

Parterapi

Jag tar emot par som behöver hjälp att se mönster i sin relation och att kunna tala med varann om problem i relationen.

Handledning i psykoterapi

Jag ger handledning i psykoterapi på såväl grundläggande som avancerad nivå. Jag ger också handledning i bredare psykosocialt arbete.

 

 


Senast uppdaterad: 2010-12-08
Skriv ut
Upp