Porträttbild av Christina Flordh

Mottagning

Långholmsgatan 16
117 33 Stockholm

Kontakt

Om företaget

Företaget startades 1983. Innehar F-skattesedel, är momsregistrerat och har Psykologföretagarnas patient- och ansvarsförsäkring. Följer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring.


Presentation

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Min utbildning är psykoanalytisk och jag har ett psykoanalytiskt perspektiv men arbetar framför allt med psykoterapi, konsultation och handledning.

 

Jag har tidigare handlett på psykolog- och psykoterapeututbildningen och handleder nu psykologer, diakoner och socionomer privat. Har tidigare varit verksamhetschef på Psykoterapimottagningen vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och chefredaktör för Insikten, Riksföreningen PsykoterapiCentrums tidning (se www.rpc.nu).

 

Frågor om kvinnors och mäns olika syn och förväntningar på sig själva är mitt speciella kunskapsområde och jag medverkar med seminarier i genusfrågor på psykolog-, psykoterapeut- och handledarutbildningar.

 

I RPC:s tidskrift Insikten nr 3/2008 publicerade jag en artikel som belyser genusperspektivet i psykoterapi. Du kan läsa den här »
(.pdf Copyright Insikten/Christina Flordh).

 

Tillförlitlighet

Leg psykolog

Leg psykoterapeut

Handledarutbildad

Specialist i klinisk psykologi

 

Medlemskap i

Psykologföretagarna

Sveriges Psykologförbund

Riksföreningen PsykoterapiCentrum

 

 


Senast uppdaterad: 2012-06-15
Skriv ut
Upp